Çimento Davaları

Açıklanan nedenlerle , dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 162 , 00- TL yargılama giderinin ve AAÜT'ne göre belirlenen 660,00-TL vekalet ücretinin d avalı idareden alınarak davacı lara verilmesine, 71,25-TL müdahil yargılama giderlerinin müdahil üzerinde bırakılmasına, hazine tarafından karşılanan, 8.147,55 TL keşif yargılama giderinin davalı idareden tahsili

Gaziantep 1.İdare Mahkemesi, elliden fazla köylümüz ile TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası ve TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası tarafından açılan davada; SANKO'nun kapasite arttırmak için aldığı ÇED(Çevresel Etki Değerlendirme) Olumlu kararını İPTAL etti. Mahkeme kararında, SANKO'nun Pazarcık-Narlı'daki faaliyetinin en başından beri yasal izinleri olmadığına ilişkin çarpıcı

SONUÇ VE İSTEM : Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi sınırları içerisinde Mineral Endüstri Ltd. Şti. tarafından işletilmesi planlanan Marn Ocağı projesi ile ilgili olarak TC Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü tarafından verilen 17/12/2010 tarihli ve 2058 sayılı ÇED Olumlu işleminin:  Davalı İdarenin savunması alınmadan YÜRÜTMESİNİN

DAVA KONUSU  :Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi sınırları içerisinde Mineral Endüstri Ltd. Şti. tarafından işletilmesi planlanan Marn Ocağı projesi ile ilgili olarak TC Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü tarafından verilen 24/11/2010 tarihli ve 2042 sayılı ÇED Olumlu işleminin öncelikle YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI

SONUÇ VE İSTEM :Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi sınırları içerisinde Mineral Endüstri Ltd. Şti. tarafından işletilmesi planlanan Kil Ocağı projesi ile ilgili olarak TC Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü tarafından verilen 17/12/2010 tarihli ve 2057 sayılı ÇED Olumlu işleminin; Davalı İdarenin savunması alınmadan YÜRÜTMESİNİN 

DAVA KONUSU :Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi sınırları içerisinde Mineral Endüstri Ltd. Şti. tarafından işletilmesi planlanan Kil Ocağı projesi ile ilgili olarak TC Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü tarafından verilen 17/12/2010 tarihli ve 2056 sayılı ÇED Olumlu işleminin öncelikle YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI, yargılama 

Danıştay Doğanlı Karahahasan'da bulunan Kil ocağı hakkında açtığımız davada Kil ocaklarının hukuka aykırı bir şekilde çalıştırıldığına hükmederek yürütmeyi durudurma kararı alarak davanın  Bilirkişiye sevk edilmesi kararı aldı. Danıştayın Kil ockları hakkında almış olduğu gerekçeli kararı açıklıyoruz.

DAVA KONUSU                 :Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, Akçakoyunlu Köyü civarında bulunan Çimko Çimento ve Beton San. Tic. A.Ş. tarafından işletilmesi ve kurulması planlanan ‘Kalker Ocağı ve Entegre Çimento Fabrikası’ projesi ile ilgili olarak verilen ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu’ kararının öncelikle Yürütmesinin Durdurulması ve İptali istemli dava

DAVA KONUSU                 : Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, Çöçelli Köyü, Yelliyurt Dere mevkiinde bulunan K.Maraş Çimento Sanayi ve Madencilik İşletmeleri A.Ş. tarafından işletilmesi ve kurulması planlanan ‘Kalker Ocağı ve Entegre Çimento Fabrikası’ projesi ile ilgili olarak verilen ‘Çevresel Etki Değerlendirme OLUMLU’ kararının öncelikle YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ve  

Sonuç olarak; temyiz dilekçemizin son cümlesinde dava konusu işlemi kastederek; “Buradan en ilkel topluluklardaki düzeyde, bir kamu yararı düşüncesine varmak dahi mümkün değildir.” şeklindeki görüşümüz, Domuztepe Kazıları ile somut karşılıklarından birini daha bulmuştur. Dilekçemiz ekindeki 37 köy muhtarlığı tarafından imzalanan çimento fabrikalarını

Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, Akçakoyunlu Köyü civarında bulunan Çimko Çimento ve Beton San. Tic. A.Ş. tarafından işletilmesi ve kurulması planlanan ‘Kalker Ocağı ve Entegre Çimento Fabrikası’ projesi ile ilgili olarak verilen ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu’ kararının öncelikle Yürütmesinin Durdurulması ve İptali istemli dava Dilekçemiz ekindeki 37 köy muhtarlığı 

Yukarıda açıklanan nedenlerle; Gaziantep 2.İdare Mahkemesi’nin 2007/660Esas ve 2009/538Karar ve 29.05.2009 tarihli davanın reddi kararının temyiz incelemesi sonucunda BOZULMASINA, dava konusu işlemin YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA,temyiz incelemesinin DURUŞMALI yapılmasına, yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davalı idareye

Pazarcık ve Narlı dan 37 Muhtarın Kahramanmaraş-Pazarcık-Akçakoyunlu Köyü civarında bulunan Çimko Çimento ve Beton San. Tic. A.Ş. tarafından işletilmesi ve kurulması planlanan ‘Kalker Ocağı ve Entegre Çimento Fabrikası’ projesi ile ilgili olarak verilen ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu’ kararının öncelikle Yürütmesinin Durdurulması ve İptali istemli dava dilekçesi:

   
© OVAMADOKUNMA